שדרות עמנואל הרומי 10 ת"א


פרויקט תמ"א 38 (חיזוק) בשדרות עמנואל הרומי 10 תל אביב
 חוזה ההתקשרות עם בעלי הדירות נחתם בהצלחה ולשביעות רצון כל הצדדים והבקשה להיתר בניה הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב.אדריכלות:  אתגר-נול אדריכלים
www.etgarnull.co.il

ניהול פרויקט ופיקוח:  עידן שמש
www.id-s.co.il

ליווי משפטי: אורן ארדמן
שטיינמץ הרינג גורמן ושות' 
www.shg-law.co

ליווי משפטי מטעם הדיירים: זיו גרומן
גרומן ושות'
www.groman.co.il

פיקוח מטעם הדיירים:  קובי אורון
www.oron-shapira.com